Forex Tieto

Valuuttakauppa se on joka kannattaa

Forex-strategia

Jokainen treidaaja on veistetty hieman eri puusta. Kaikilla meillä on omat mielenkiinnon kohteemme sekä myös tapa käsitellä avoinna olevia asioita. Henkilökohtainen Forex-strategia löytyy parhaiten omiin kokemuksiin nojautuen. Mahdollisia tapoja käydä valuuttakauppaa on monenlaisia ja niistä jokainen tarvitsee hieman omanlaisensa lähestymistavan toimiakseen. Seuraavassa joitakin tyypillisiä erottavia tekijöitä treidaustyyleissä.

Kaupankäynnin aikajänne

Sinun kannattaa miettiä, että millaisella aikajänteellä aiot käydä valuuttakauppaa. Vaihtoehtona on päiväkauppa, jolloin toimeksiantosi alkavat ja päättyvät saman päivän sisällä. Tällöin pyrit käyttämään hyväksesi pieniä mutta nopeita muutoksia valuuttojen päivittäisistä heilahteluista. Toisaalta voit keskittyä pitemmän aikajänteen kauppaan, jolloin toimeksiantosi kestävät päiviä tai jopa viikkoja. Mitä pitempää aikajännettä käytät, sitä vähemmän sinun tarvitsee reagoida lyhytaikaisiin valuuttakurssien muutoksiin.

Valuuttaparien valinta

Valuuttaparien valinta on myös osa omaa strategiaasi. Toiset valuutat liikahtelevat suorastaan kaoottisesti ja toiset liikkuvat paljon pehmeämmin. Jyrkemmin reagoivilla valuuttapareilla on tyypillisesti mahdollista tehdä suuria voittoja lyhyessä ajassa mutta samalla myös tappioiden riskit kasvavat (Mitä vaihdetummasta valuuttaparista on kyse, sitä pehmeämpiä kurssiheilahtelut yleensä ovat).

Monet treidaavatkin normaalin päiväkauppansa ”turvallisimmilla” valuuttapareilla ja käyvät riskialttiimpien parien kimppuun vain silloin, kun on näkyvissä selviä, helposti ennustettavia muutoksia. Valitut valuutat ja valuuttaparit vaikuttavat luonnollisesti myös siihen, mitä asioita on syytä seurata talousuutisista. Eri valuutat reagoivat hieman eri tavalla eri asioihin ja kunkin maan valuuttapolitiikkaa johdetaan luonnollisesti hieman eri tavoilla.

Tilastonikkarointi vai perstuntuma

Jokaista meistä kiinnostaa käydä valuuttakauppaa omalla tavallaan. Toiset käyttävät rajattomasti aikaansa teknisen analyysin parissa piirrelleen tukiviivoja ja jopa koodaillen omia apuohjelmiaan. Toiset taas luottavat enemmän perstuntumaan sekä talousuutisista tuleviin vihjeisiin. Meistä useimmat löytyvät jostain molempien strategioiden välimaastosta.

Riskinsietokyky

Myös omalla riskinsietokyvyllä on suuri merkitys. Ne, jotka kokevat jo pienienkin tappioiden häiritsevän jokapäiväistä elämäänsä, joutuvat luonnollisesti mitoittamaan riskinsä mahdollisimman pieniksi valuuttakauppaa tehdessään. Toiset taas ottavat suurempia riskejä hakiessaan runsaita voittoja lyhyellä aikavälillä. Tällaisen lähestymistavan huonona puolena ovat ajoittaiset, jyrkät tappioputket.

Riskienottajan on syytä varoa, ettei valuuttakauppa muutu yhtäkkiä uhkapeliksi. Minkä lähestymistavan ikinä valitsetkin, muista aina valuuttakaupan kultainen sääntö ”Älä käy kauppaa rahalla, jota sinulla ei ole varaa hävitä”.