Forex Tieto

Valuuttakauppa se on joka kannattaa

Korot valuuttakaupassa

Korkojen seuraaminen on äärimmäisen tärkeätä valuuttakauppaa tehdessä. Korot peilaavat valtion talouden yleistä kehitystä ja vaikuttavat näin voimakkaasti maan valuutan kurssiin kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla.

Mitä korkojen muutos merkitsee

Kun valuutasta vastaava keskuspankki päättää nostaa tai laskea korkojaan, on viesti talouselämälle selkeä: koron alennukset lisäävät sijoittamista, lainaamista sekä kulutusta, kun taas koron nostaminen vaikuttaa juuri päinvastaisesti. Korkojen muutoksilla tähdätään kiihdyttämään ennen kaikkea kotimaan taloutta mutta muutoksilla on kuitenkin vahva vaikutus myös maan valuuttaan suhteessa muihin maailman valuuttoihin. Tyypillisesti korkojen nostaminen vahvistaa ja laskeminen heikentää maan valuuttaa.

Todellinen korko

Kannattaa pitää myös mielessä, että korkea inflaatio syö korkoja. Jos laskennallinen korko on 9% ja inflaatio 4%, niin todellinen korko on tällöin 5%. Valuuttakaupassa keskitytään aina todellisiin korkoihin.

Ennakoi tulevia muutoksia

Valuuttakauppaa tehdessä on pidettävä katseet tulevassa. Kun jonkun maan keskuspankki muuttaa korkojaan, niin tämän muutoksen vaikutus valuuttapareihin on yleensä leivottu hintoihin jo aikoja sitten (esim. muutama kuukausi). Tämä etenkin silloin, kun muutoksen suunta on ennaltaodotettu. Niissä tapauksissa, kun tapahtuukin muutos markkinoiden yleisiä odotuksia vastaan, tapahtuu valuuttakursseihin usein reippaitakin myllerryksiä lyhyellä aikavälillä.

Korkodifferentiaalit

Koska valuuttakauppaa käydessä tarkastelun aiheena on aina kaksi valuuttaa (esim. dollarin ja jenin muodostama valuuttapari), on tärkeää seurata molempien valuuttoihin sidottuja korkoja itsenäisesti. Jos esimerkiksi Japani nostaa korkojaan 0.25% ja USA laskee 0.25%, on todellinen ero eli differentiaali 0.5%. Tällä on huomattavasti rajumpi vaikutus USD/JPY-valuuttapariin kuin kummallakaan näillä muutoksilla yksistään olisi.