Forex Tieto

Valuuttakauppa se on joka kannattaa

Likviditeetti

Likviditeetti tarkoittaa sekä maksuvalmiutta että mahdollisuutta muuttaa omaisuutta rahaksi mahdollisimman helposti. Esimerkiksi Wikipedia määrittää likviditeetin juuri edellä mainitulla tavalla. Valuuttakaupassa tällä käsitteellä on erittäin olennainen rooli.

Tärkeä termi ymmärtää

Likviditeetti viittaa markkinoiden volyymiin aikahetkellä. Mitä enemmän kaupankävijöitä ja rahaa on kasvattamassa kokonaisvolyymiä, sen nopeampaa ja helpompaa on ostaa tai myydä valuuttapareja. Forex-markkinoilla nähdään usein suuriakin yksittäisiä transaktioita (rahansiirtoja) mutta niiden vaikutus valuuttojen kursseihin on yleensä minimaalinen suuren likviditeetin takia. Tällöin markkinoita on helpompi ennakoida, mikä tuo varmuutta omaan kaupankäyntiin. Vaikka Forex-markkinoilla likviditeetti on keskimäärin erittäin korkea, se ei välttämättä ole sitä yksittäisen toimeksiannon näkökulmasta.

Valuuttojen kokonaisvaihto vaikuttaa likviditeettiin

Vaikutusta likviditeettiin on erityisesti valuutoilla, jolla kauppaa ollaan tekemässä. On päivän selvää, että suurien valuuttojen, kuten euro, dollari ja jeni päivittäinen kokonaisvaihto on huomattavasti suurempi kuin pienempien valuutoiden, kuten Sveitsin frangi ja Uuden-Seelannin dollari. Jos kaksi isoa valuuttaa on samassa parissa (esim. EUR/USD-valuuttapari), on likviditeetti yleensä erittäin korkea.

Myös ajanhetkellä on merkitystä

Kaikilla valuuttapareilla ei käydä kauppaa kaiken aikaa, sillä kaikki maailman pörssit eivät ole yhtä aikaa auki. Yksittäisen valuuttaparin likvideetti vaihtelee siis kellonajan mukaan. Kaupankävijän kannattaa ottaa tämä huomioon omassa Forex-strategiassaan.

Kun Aasian pörssit (vastaa n. 17% päivän kokonaisvolyymistä) aukeavat, on markkinoilla poikkeuksellisen vähän rahaa. Huippuunsa volyymi kasvaa, kun Euroopan markkinat pääsevät vauhtiin. Tietyssä pisteessä sekä Aasian, Euroopan, että Amerikan pörssit ovat yhtäaikaisesti auki, jolloin valuuttakaupassa on todella paljon rahaa sidottuna.

Pieni likviditeetti = Suuri volatiliteetti

Pieni likviditeetti johtaa suureen riskiin ja volatiteettiin. Volatiliteetti on taas valuuttakaupassa tapahtuvan tuoton keskihajonta. Toisin sanoen, mitä suurempi volatiteetti, sitä enemmän tuotot vaihtelevat aikayksikössä. Ihmismieli on erittäin huono hallitsemaan volatiliteettistä johtuvaa satunnaisuutta, mikä johtaa usein vääriin johtopäätöksiin oman Forex-strategian toimivuudesta. Näistä syistä johtuen aloittelijan olisi hyvä välttää kaupankäyntiä pienen likviditeetin olosuhteissa.